Co to jest Medycyna Manualna?

7 lutego 2021

Medycyna Manualna jest to dział medycyny przeznaczony dla fizjoterapeutów i lekarzy zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem wykrytych odwracalnych zmian czynnościowych narządu ruchu.


Twórcą Medycyny Manualnej jest lekarz ortopeda traumatolog, Radosław Składowski zajmujący się profesjonalnie Medycyną Manualną od 2000 roku.

Fundamentem medycyny manualnej jest koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc). FRSc to system, w którym ocena organizmu pacjenta z punktu widzenia fizjologii lub patologii dokonywana jest poprzez analizę funkcjonalną pięciu tzw. Regulatorów:

  1. „Mechaniczny” – jego podstawę stanowi wiedza o powięzi, jako tkance regulującej napięcia w ciele człowieka.
  2. System wzajemnych zależności biochemicznych i zjawisko zastoju, czyli zaburzenie krążenia krwi/limfy/płynów zewnątrzkomórkowych.
  3. Autonomiczny układ nerwowy, który funkcjonuje niezależnie od naszej woli. Wyróżniamy układ współczulny i przywspółczulny, a patologią tego regulatora będzie utrata homeostazy czyli balansu pomiędzy dwoma układami.
  4. Czwarty regulator opiera się on na wzorcach ruchowych, układzie pozapiramidowym oraz łańcuchach synkinetycznych i ich zaburzeniach
  5. Piąty regulator to coś bardzo nowego i jeszcze nie do końca zbadanego, odnosi się do Skórnych Stref Odczynowych, i mówi o tym, że często skóra znajdująca się bezpośrednio nad głębiej położoną patologią posiada cechy niedoczulonej lub przeczulonej.

Więcej na ten temat znajdziecie u źródła, na:

https://www.radoslawskladowski.pl/blog/


Dzięki znajomości anatomii i fizjologii człowieka wyniesionej ze studiów w połączeniu z umiejętnością posługiwania się zasadami funkcjonowania pięciu układów regulacyjnych oraz poznanymi manualnymi technikami terapii opracowanymi przez dr Składowskiego pozwala to na: